Hulp in 5 gesprekken

 575,00

Merk je dat je psychische klachten hebt n.a.v. je zwangerschap, bevalling of het ouderschap? Is er wellicht een specifieke aanleiding, zoals een nare bevalling of zie je op tegen de bevalling? Wil je met die klachten aan de slag middels behandeling? Kijk dan of één van je hulpvragen hieronder staat en ga samen aan de slag met één van onze behandelaren.

-
+

Specs

Category:

Beschrijving

Als je als (aanstaande) ouder gevoelens van angst, stress of somberheid ervaart rondom de zwangerschap of de eerste periode na de bevalling, kan je dat behoorlijk onzeker maken. Het is dan goed om te kijken hoe jij je beter kan voelen. Soms is er voor deze klachten een specifieke aanleiding. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld zelf al een verband legt tussen wat je nu voelt, met iets dat je eerder hebt meegemaakt. Zoals een eerdere verlies ervaring, nare medische handelingen, een stressvolle bevalling of nare situaties van vroeger. In die gevallen kan behandeling je klachten doen afnemen.

Wij kunnen helpen

Door samen te kijken wat de oorzaak kan zijn van je klachten, kunnen we met je kijken welke vorm van behandeling passend is.  Vaak zijn er verschillende mogelijkheden, waarbij je ook altijd zelf aan de slag gaat door thuis te oefenen met hetgeen je in de behandeling aangeboden krijgt. Naast de behandeling gericht op je klachten, maken we altijd tijd en ruimte vrij om te kijken wat de invloed hiervan is op je relatie met je kind en partner en hoe dit terug komt in de opvoeding.

Voor wie?

 • Voor ouders die angst, somberheid of stress rondom de zwangerschap ervaren en een specifieke aanleiding of situatie hebben wat dit triggert.
 • Voor ouders die niet kunnen genieten van het ouderschap door angst of (post-natale) depressie (milde klachten)
 • Voor ouders die nare ervaringen hebben tijdens of als gevolg van een (eerdere) zwangerschap en/of bevalling
 • Voor angstige ouders, die merken dat de angst de opvoeding beïnvloedt
 • Voor ouders die stress ervaren in de opvoeding, of die burn out klachten ervaren daar alle verschillende verantwoordelijkheden die op de schouders rusten

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Een vroege traumagerichte psychologische interventie ter voorkomen of verminderen van het (verder) ontwikkelen van PTSS (klachten)
 • Ondersteunende begeleidende gesprekken of psychotherapie waarbij gezinsleden of familie betrokken kan worden (met daarbij oog voor de (ervaring) van de partner)
 • Instructie en voorlichting van professionele kennis over het ouderschap van een jong kind in combinatie met tips en oefeningen die je zelf kan uitvoeren
 • Begeleiding in het omgaan met je kind(eren)
 • We gebruiken tijdens de behandeling aspecten vanuit de Infant Mental Health (IMH), Acceptance and Commitment Therapie (ACT) en Cognitieve Gedragstherapie (CGT)
 • Indien geïndiceerd Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) behandeling

Onze werkwijze

Om jullie zo goed mogelijk te ondersteunen zal het aanvragen van een behandeling altijd in overleg met een betrokken professional gaan. Op die manier kunnen we je beter ondersteunen en weten we dat er meegedacht is, of behandeling ook bij jouw situatie past. De verwijzer kan een jeugdarts of verpleegkundige van het consultatiebureau zijn, een medisch specialist waar jullie al contact mee hebben, of je (huis)arts. Zij kunnen een verwijsbrief voor je maken, die je aan ons kan geven. Zodoende krijgen wij direct een goed beeld van jullie situatie en aan welke doelen jullie willen werken.

Om de behandeling zo effectief mogelijk te laten zijn, kunnen er door ons aanvullende vragenlijsten afgenomen worden die dan met jullie besproken worden. Op basis van een kennismakingsgesprek en de voorinformatie, wordt met jullie een plan van aanpak gemaakt en zal de inhoud van de gesprekken bepaalt worden.

Het pakket biedt maximaal 5 behandelsessies. Mocht er langer nodig zijn, dan kunnen er een aantal sessies op maat toegevoegd worden. Daarbij zit de prijs per uur behandelsessie op een tarief van €143,71,- per uur inclusief verslaglegging (conform richtlijnen van de NZA).

Geen crisishulp

Het kan voorkomen dat je (ook) intensievere hulp nodig hebt dan wij je kunnen bieden. In dat geval zullen wij, in overleg met jou en je verwijzer, zoeken naar een passendere vorm van hulp.
Ook zijn wij niet ingericht op het bieden van hulp in crisissituaties. In dat geval adviseren wij je om contact op te nemen met je (huis)arts of huisartsenpost.

Wat krijg je

In het pakket dat je afneemt zit het volgende:

 • intakegesprek zodat er een goed behandelplan opgesteld kan worden, eventueel in afstemming met professionals uit de netwerkzorg in jouw regio
 • 5 online behandelsessies
 • online tools, die je kan gebruiken om thuis aan de slag te gaan met de informatie vanuit de behandelsessies
 • eventuele overdracht naar een professional bij je in de buurt
 • je wordt geholpen door een professional die gespecialiseerd is in Infant Family Health. Wij werken met geregistreerde orthopedagogen, psychologen en verpleegkundigen

Vergoeding

Omdat wij contractvrij werken, hebben we geen afspraken met gemeenten of zorgverzekeraar. Dat betekent dat je de sessies zelf betaalt. Soms vergoeden zorgverzekeraars een deel van de zorg geboden door niet-gecontracteerde zorgaanbieders. Wil je hiervan gebruik maken, vraag dan zelf na bij je zorgverzekeraar welke regels zij hiervoor hanteren.

Je kunt ook met je wijkcoach een maatwerkovereenkomst aanvragen. We kunnen de behandeling dan starten zodra de maatwerkovereenkomst door de gemeente en ons getekend is. Een reden voor de gemeente om je hierbij te helpen is dat er geen IMH deskundige in je gemeente is of omdat de wachtlijsten bij de huidige aanbieders te lang zijn. De zorg die wij leveren wordt dan vergoed via de gemeente.

Onze behandelaren worden ook ingehuurd door organisaties die al zorg aan je leveren. Zo kan één van onze behandelaren een deel van de behandeling uitvoeren. Een reden voor zorgorganisaties om je hierbij te helpen is dat de organisatie zelf geen IMH-deskundige heeft of omdat de wachtlijsten voor de IMH-zorg te lang zijn. We kunnen dan de behandeling starten indien er een onderaannemersovereenkomst of detacheringovereenkomst is ondertekend. De zorg die wij leveren wordt dan vergoed via de organisatie waar je al in zorg bent.